THTNYTH – Chương 1+2

Edit: Huyết Vũ. Vũ: Truyện mới nhé mn!! Chú ý: trong chuyện sẽ có đôi chỗ nói tục và thô bỉ (cuộc sống loạn lạc mà!!), ai k thích thì bỏ qua nhé, những...