THTNYTH – Chương 3+4

Edit: Huyết Vũ Chương 3 Nguyệt Thăng, kích động: “Em vừa dạo qua học viện khoa học xã hội CASS, cư nhiên tìm thấy chàng đẹp trai làm MC kỷ niệm ngày thành lập...