Daily Archive: October 2, 2014

THTNYTH – Chương 5+6 2

THTNYTH – Chương 5+6

 Edit: Huyết Vũ Chương 5 Lương Đình Xuyên: “Nói bao nhiêu lần rồi! Lúc ném rác phải nhớ cho vào trong túi rác!” Thành Thực: “Vì sao?” Lương Đình Xuyên: “Anh không muốn giải...