THTNYTH – Chương 7+8

 Edit: Huyết Vũ Chương 7 Thành Thực: “Anh dạy em lái xe, em muốn thi bằng lái.” Lương Đình Xuyên: “Em lái tàu vũ trụ thì hợp hơn đấy.” Thành Thực, lăn qua lăn...