THTNYTH – Chương 13+14

 Edit: Huyết Vũ Chương 13 Nguyệt Thăng: “Oa, em vừa nhìn thấy có đứa bé cực đáng yêu, béo mập non non, quá đáng yêu quá dễ thương!” Đường Ngữ: “Đáng yêu cái rắm,...