THTNYTH – Chương 17+18

 Edit: Huyết Vũ Chương 17 Hướng Hải: “Trước đây em còn tưởng anh là con lai.” KAY: “À, tôi không phải, chỉ là một tên nhà quê, khiến cậu thất vọng rồi.” “Không, không....