THTNYTH – Chương 19+20

 Edit: Huyết Vũ Chương 19 Thành Thực: “Ế, bác sĩ Hoàng, anh mua cái gì ăn ngon vậy? Thịt bò khô? Em cũng muốn!” Hoàng Cửu Cửu: “Làm gì cứ thích cướp của tôi?...