THTNYTH – Chương 29+30

 Edit: Huyết Vũ Chương 29 Mỗ Ân: thất tình bấm khuyên tai là vì lưu kỷ niệm? Nguyên Khải: “Biến thái, ai quái đản như vậy? Đơn thuần chỉ là muốn tự ngược một...