THTNYTH – Chương 31+32

 Edit: Huyết Vũ Chương 31 Loạn ghép cặp thử xem ~ 1: Nguyên Khải VS Lương Đình Xuyên Nguyên Khải: “Anh vừa nói cái gì? Lập lại lần nữa!” Lương Đình Xuyên: “Nghe không...