THTNYTH – Chương 35+36

 Edit: Huyết Vũ Chương 35 Lương Đình Xuyên: “Ở trường có mấy môn thi không qua phải thi lại?” Thành Thực: “Hai môn.” Lương Đình Xuyên: “U, chỉ hai môn, không tệ nha.” Thành...