THTNYTH – Chương 37+38

 Edit: Huyết Vũ Chương 37 Trong thang máy, Hoàng Cửu Cửu: “A, anh bạn nhỏ, tan học rồi?” Thành Thực, phẫn nộ: “Nhỏ cái đầu anh ấy! Ông đây trưởng thành từ 800 năm...