THTNYTH – Chương 41+42

Edit: Huyết Vũ Chương 41 Hỏi: mật mã ngân hàng bao nhiêu? Hoàng Cửu Cửu không cần nghĩ ngợi: “Ngày tháng sinh nhật của tôi.” Mạch Đào: “Hử? Không có mật mã.” Nguyệt Thăng...