THTNYTH – Chương 45+46

Edit: Huyết Vũ Báo báo báo: e hèm, vì sắp tới ta sẽ bận bù người nên lượng truyện sẽ giảm nhé, cách 1 ngày 2 chương, hnao bận quá thì sẽ lui thêm...