THTNYTH – Chương 53+54

 Edit: Huyết Vũ Chương 53 Thành Thực: “Ô ô, em vừa bị ngã ở cửa thang máy.” Lương Đình Xuyên: “Đáng đời.” Thành Thực: “Ô ô, đầu gối tím rồi. . .” Lương Đình...