THTNYTH – Chương 55+56

Edit: Huyết Vũ Chương 55 Nguyên Khải, móc ra cà- vạt, cười hì hì: “Thân ái, em đã xem 《bản năng 》 chưa?” Hướng Hải: “Chưa.” Nguyên Khải, cười đến yêu mị: “Chưa là...