[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 60

Edit: Robin♥ <Nhân tiện, Lâm Thanh Hà ngoại lục tuần rồi sau hai mấy năm rời giới giải trí bây giờ đang trở lại đó mọi người >D< show “Thần tượng đến rồi” nhé...