[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 61

Edit: Robin♥ 61 Dương Liên Đình đang vô cùng ảo não. Vừa rồi lực chú ý của hắn đều đặt trên đám người Nhậm Ngã Hành, nên không phát hiện ra mấy nữ tử...