THTNYTH – Chương 61+62

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 61 Lương Đình Xuyên: “Cuối tuần có một buổi biểu diễn, anh mua cho em một tấm vé. . .” ( Vũ: @@ ông chú này tốt đột xuất??? )...