THTNYTH – Chương 63+64

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 63 Hướng Hải: “A, đến muộn rồi!” Nguyên Khải: “Muộn thì muộn, dù sao hôm nào em chả muộn.” Hướng Hải: “Không được, thầy nói hôm nay đã hẹn nhà...