THTNYTH – Chương 65+66

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 65 Nguyệt Thăng: “Gần đây Đường Ngữ thật ngoan, còn đưa em đi xem phim nữa ~” Thành Thực: “Anh cũng đi!” Vạn Triết: “Đại bóng đèn đi làm gì...