THTNYTH – Chương 67+68

Edit+Beta: Huyết Vũ. Chương 67 Học sinh tiểu học A: “Thầy Nguyên, em lớn lên muốn gả cho thầy.” Nguyên Khải, mỉm cười: “Được.” Học sinh tiểu học B: “Thầy Nguyên, em cũng muốn...