THTNYTH – Chương 69+70

Edit+Beta: Huyết Vũ. Chương 69 Nguyên Khải: “Vì sao đánh bạn ấy?” Cậu bé: “Bạn ấy xé sách bài tập của em!” Nguyên Khải: “Ồ? Vì sao xé sách bài tập của bạn ấy?”...