[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 63

Edit: Robin♥ [R: Bây giờ mọi người có thể vào nhà bằng địa chỉ cuclaccung.com được rồi nhe :3 ehehe. Chắc mọi người cũng để ý về sự thay đổi này rồi. Ngoài ra...