Trái chủ hãn phu – Chương 3+4

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 3: chưa ăn no? Bạch Hiểu Hi kích động thì kích động, nhưng còn chưa đến mức cái gì cũng không nghe vào tai, “Thế có khác gì là chê...