Trái chủ hãn phụ – Chương 5+6

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 5: gặp phải. Thời tiết tháng 3, ban đêm chỉ khoảng 17, 18 độ, người đi trên đường đều mặc quần dài, Ngu Tư Ngôn vốn mặc áo ngắn tay...