Trái chủ hãn phu – Chương 7+8

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 7: dở hơi. Ngu Tư Ngôn bước chân phấn chấn thẳng hướng về phía chảo nóng đang kêu ùng ục, trong ánh mắt chỉ có một xiên một xiên thịt...