THTNYTH – Chương 71+72

Edit+Beta: Huyết Vũ. Chương 71 Ông chủ cửa hàng trang sức nào đó: “Alo, có ai không? Tôi muốn báo cảnh sát! Cửa hàng của tôi bị cướp.” Cảnh sát: “Xin ngài nói rõ...