Trái chủ hãn phu – Chương 9+10

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 9: làm ăn. Ngu Tư Ngôn ngồi trở lại trong xe, nhìn cốc giấy trong tay xuất thần một hồi, xem như là thương tiếc cho ái tình vừa mới...