Monthly Archive: May 2016

Trái chủ hãn phu – Chương 17+18 2

Trái chủ hãn phu – Chương 17+18

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 17: Muốn chết. Ngày thứ 3 nhận đơn hàng, sáng sớm, một chiếc BYD màu đen lái đến chỗ cách cổng vào khu biệt thự xa hoa Dung Sang Bá...

Trái chủ hãn phu – Chương 13+14 0

Trái chủ hãn phu – Chương 13+14

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 13: Nước ngọt quà cảm ơn. “Bạch Hiểu Hi? Tỉnh tỉnh!” Ngu Tư Ngôn ôm Bạch Hiểu Hi ngất xỉu lắc lắc. Mạc Sơ Hạ cũng ngồi xổm hơi nghiêng...