Trái chủ hãn phu – Chương 21+22

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 21: Biểu diễn. Ngu Tư Ngôn lái xe cảnh sát về địa điểm lúc đầu xuất phát, toàn bộ con đường đều không có camera an ninh, cậu dừng xe,...