Trái chủ hãn phu – Chương 23+24

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 23: Uống rượu. Trẻ con tức giận sẽ dùng kỹ xảo khóc lóc ầm ĩ, vị thành niên tức giận là tức là phát dục, thanh niên 20 tuổi tức...