Trái chủ hãn phu – Chương 25+26

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 25: Tiết thanh minh. Xe vẫn đỗ trước cửa chính của club, Ngu Tư Ngôn ba người lách sang một ngõ khác, chỉnh đốn một thân máu me xong, mới...