Trái chủ hãn phu – Chương 31+32

Edit+Beta: Huyết Vũ. Chương 31: Mãnh hổ về núi. Buổi tối muộn, Ngu Tư Ngôn mang theo Đoạn Bối và Quải Tử mới từ Thượng Hải trở về, vừa ra sân bay, ngay cả...