BÁI THÁC LIỄU, TIỂU BẠCH – CHƯƠNG 11

Edit: Robin♥ Bái thác liễu, Tiểu Bạch! —— thần giới thiên 11. Sơ thứ tiến cung (Lần đầu nhập cung) Trong xe ngựa rất yên tĩnh. Ta nghiêng người dựa vào bên trái, trong đầu...