THTNYTH – Chương 73+74+75 (Hoàn chính văn)

Edit+Beta: Huyết Vũ Ai zo zo, sau một vài sự cố nho nhỏ cùng 1 vài thay đổi về web khiến THTNYTH phải vắng bóng trên Cung nhà một khoảng thời gian, trong thời...