[ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI ĐỒNG NHÂN – SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 67

Edit: Robin  67 Bụng co rút, cứng rắn như đá, cơn chuyển dạ đến bất ngờ không hề báo trước. Đông Phương Bất Bại mặt tái nhợt, cắn răng tựa sau gốc cây. Loại...