BÁI THÁC LIỄU, TIỂU BẠCH – CHƯƠNG 12

Bái thác liễu, Tiểu Bạch! —- Thần giới thiên 12. Tiên tử thái phó (thái phó (1) đẹp như tiên) Chậc chậc, điểm tâm hoa đào ăn thật ngon! Tâm trạng tốt hơn nhiều! Thật...