Trái chủ hãn phu – Chương 33+34

Edit+Beta: Huyết Vũ. Chương 33: Một thân đi gặp. Nỗ lực? Có mà thoát lực thì có! Trước đó không lâu Bạch Hiểu Hi ở trong quán lẩu vừa khóc vừa mắng, Ngu Tư...