Trái chủ hãn phu – Chương 35+36

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 35: Cơm cà-ri. Sáng chín chiều năm(*), đây là khẩu hiệu dễ nghe cỡ nào. Nhưng trừ phi nhậm chức bộ phận thần bí có liên quan trong truyền thuyết,...