TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – Phiên ngoại (hết) – TOÀN VĂN HOÀN

65 Mười giờ sáng. Bối Hiểu Ninh thư thả tỉnh dậy từ mộng đẹp, hắn duỗi thắt lưng ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, từ từ nhớ lại chuyện tối qua: A? Hôm...