[ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI ĐỒNG NHÂN – SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 68

68 Đông Phương Bất Bại cố sức ổn định bước chân hạ xuống, quần áo trên người sớm thấm đẫm mồ hôi. Chuyển dạ quá bất ngờ, y không kịp chuẩn bị, nhưng để...