Trái chủ hãn phu – Chương 39+40

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 39: Độc dược. Hạng Tường muốn tìm một người, có thể nói là dễ dàng, dù có trốn trong một kẽ đá xa tận chân trời góc biển, anh vẫn...