Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 17

Edit+Beta: Huyết Vũ 17. Thực đau đầu, ta đâu có muốn mua người về đâu, Dật Dật mà hỏi thì phải nói thế nào? Ta vừa đi vừa nghĩ. “Có phải ngươi không muốn...