[ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI ĐỒNG NHÂN – SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 69

Edit: Robin 69 “Ngươi… Lại đây!” Đại hán kia đột nhiên nói, hai mắt sáng quắc như mang điện trừng Ngô Thành. Ngô Thành sợ đến run rẩy, lại không dám phản kháng, lề...