Trái chủ hãn phu – Chương 45+46

Edit+Beta: Huyết Vũ Hợ, cái ảnh có vẻ k hợp với truyện lắm nhưng thou, Chúc cả nhà Trung Thu zui zẻ!!!!! Chương 45: Mùa hè gặp chó. Hạng Tường ngay từ đầu đã...