[ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI ĐỒNG NHÂN – SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 73

Edit: Robin 73 “Nương thân, Lan thúc thúc rất đẹp!” Dương Bảo Nhi lại nhớ đến một màn kinh diễm vừa rồi, không nhịn được ‘mách’, ánh mắt lấp lánh chờ mong dời đến...