Trái chủ hãn phu – Chương 49+50

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 49: Hữu nghị của đàn ông. Lúc nhóm Quải Tử rời khỏi chỗ Hạng Tường cũng đã gần 2h, Hạng Tường mắt nhìn người đi, lại thong dong lái xe...