Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 22

Edit+Beta: Huyết Vũ 22 Buổi tối hôm nay không khí rất quỷ dị, 4 người chúng ta ngồi trong lương đình, bên trái ta là Tư Đồ Dật, bên phải là Yến Thu Phi,...