BÁI THÁC LIỄU, TIỂU BẠCH! – CHƯƠNG 15

Edit: Robin 15. Bí mật lẻn vào điện Ta nằm trên giường, nhìn ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, ngủ không nổi. Từ lúc tiểu thư chăm sóc khách hàng nói cho ta...