Trái chủ hãn phu – Chương 53+54

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 53: Dùng đầu óc. Ngu Tư Ngôn đẩy 2 bát bún lòng già đến trước mặt Hạng Tường, lại đem thạch lạnh đưa cho Lữ Việt, nói: “Ăn đi.” “Dựa...